Siirry sisältöön

Perunkirjoitukset

Perunkirjoitus järjestyy asiantuntemuksemme ansiosta luotettavasti ja sujuvasti.

PERUNKIRJOITUKSET

Perunkirjoituspalvelumme

Perunkirjoitus on lain vaatima, välttämätön toimitus. Perunkirjoituksissa selvitetään kuolinpesän varat ja velat sekä perilliset ja testamentinsaajat, jotta omaisuuden jako tapahtuu lain ja vainajan toiveiden mukaisesti. 


Perunkirjoituspalvelumme palvelee ennen kaikkea hautausasiakkaitamme, ja laadimme luotettavasti ja asiantuntemuksella perukirjan. Perukirja on laadittava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ja toimitettava Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Perunkirjoituspalveluun kuuluu tyypillisesti sukuselvityksen hankkiminen, itse perukirjan laatiminen ja perunkirjoitustilaisuus, kutsujen toimittaminen sekä testamentin tiedoksianto. Jokaisen toimeksiannon sisältö käydään erikseen läpi.

Perunkirjoitusta varten tarvitaan lisäksi koko joukko asiakirjoja, joiden hankkimisen voi jättää meidän huoleksemme. Tarvittaessa autamme ja neuvomme kuolinpesän osakkaita perunkirjoitukseen liittyvissä asioissa. Käytössämme on turvaposti, jonka kautta peruskirjoituksiin liittyvät dokumentit on turvallista lähettää.

Jokelan Hautaustoimiston palveluvalikoimaan sisältyvät tarvittaessa myös perinnönjaot, lahjakirjat, testamentit ja muut jäämistöoikeudelliset asiat. Olemme viimeisten 20 vuoden aikana erikoistuneet kuolinpesän asioiden hoitamiseen. Perunkirjoituksia hoidamme vuosittain kymmeniä ja lisäksi olemme asiakkaidemme puolesta huolehtineet kuolinpesien pankkiasioista ja esimerkiksi asuntojen tyhjennyksistä ja myynneistä.

PERUNKIRJOITUKSET

Lähetä meille dokumentteja

Perunkirjoituksiin liittyy yksityisiä dokumentteja, jotka eivät saa päätyä vääriin käsiin. Lähetä meille peruskirjoitukseen liittyviä dokumentteja turvasähköpostilla. Pidämme huolta dokumenttien turvallisuudesta.

PALVELUT

Palvelumme hautajaisten jälkeen

Tarjoamme teille turvallisen tavan varmistaa, että myös hautajaisten jälkeen järjestettävät asiat sujuvat luotettavasti ja ammattitaidolla. Tutustu palveluihin ja ota yhteyttä.

PERUNKIRJOITUKSET

Perunkirjoitukset

Perunkirjoitustilaisuudessa kootaan yhteen perinnön saajat ja muut asianosaiset sekä laaditaan tarkka luettelo kuolinpesän varoista ja veloista. Perunkirjoitustilaisuudessa käsitellään myös perintöverotukseen liittyviä seikkoja. Näitä ovat  erityisesti puolisoiden välisiä varallisuusjärjestelyjä koskevat oikeudelliset kysymykset, kuten lesken oikeus hallita jäämistöä jakamattomana tai olla antamatta tasinkoa vainajan perillisille ja muu vastaava. 

Pesänhoitaja, joka hallinnoi kuolinpesää, nimittää perunkirjoituksen toimittajiksi valtuutetut henkilöt, jotka vastaavat omaisuuden arvioinnista ja luetteloinnista. Usein tämä sama henkilö toimii myös pesän ilmoittajana, koska lain mukaan velvollisuus ilmoituksen tekemiseen kuuluu sille, joka tuntee parhaiten pesän tilanteen.

Perunkirjoitustilaisuus

Perunkirjoitusta varten järjestettyyn tilaisuuteen täytyy kutsua kaikki perilliset. Heistä jokaisen täytyy tietää perunkirjoitustilaisuudesta, vaikka ei saapuisi paikalle.

Perunkirjoitukseen kutsutaan:

 • Leski
 • Lakimääräiset perilliset
 • Toissijaiset perilliset
 • Testamentinsaajat
 • Tarvittaessa edunvalvoja
 • Muut (esim. osakas, jonka asema on riidanalainen)

Peruskirjoituksessa täytyy käydä selville mm:

 • Sukuselvitys
 • Testamentti
 • Avioehtosopimus
 • Ensiksi kuolleen aviopuolison perukirja
 • Mahdollinen osuus jakamattomassa kuolinpesässä
 • Kiinteistötiedot: Lainhuutotodistus, pinta-ala, asuinrakennus, metsää/peltoa
 • Osakehuoneistojen osakekirjat
 • Muut arvopaperit
 • Käteisvarat
 • Tärkeä omaisuus
 • Erikseen vakuutettu koti-irtaimisto, esim. taideteokset, antiikki
 • Pankkisaldotodistukset (myös lesken) kuolinpäivän mukaan
 • Hautaus- ja hautakiven kustannukset
 • Sairaalalaskut
 • Velat
 • Laskut
 • Muut kuolinpäivän jälkeen maksetut tai maksamattomat menot

Autamme sinua tarvittavien papereiden ja dokumenttien hankkimisessa ja keräämisessä perunkirjoituksia varten. Näin perukirja on varmasti laillinen ja sen toimittaminen ajallaan onnistuu.