Siirry sisältöön

Omien hautajaisten suunnittelu

Näin minä haluan. Omien hautajaisten suunnittelu ennakkoon antaa mielenrauhaa itselle ja auttaa läheisiä surun keskellä.

ENNAKKOSUUNNITTELU

Näin minä haluan

Omien hautajaisten suunnittelu herättää monenlaisia tunteita. Se voi luoda omaan mieleen rauhaa ja auttaa myös omaisia toteuttamaan hautajaiset haluamallasi tavalla.

Memoria-hautaustoimistoista voit noutaa maksuttoman Näin minä haluan -vihkosen, johon voit rauhassa täydentää toivomuksesi omista hautajaisistasi. Näin minä haluan -vihkosen voit myös tilata Memorian verkkosivuilta.

Halutessasi vihkonen voidaan tehdä kahtena kappaleena, joista toista Jokelan Hautaustoimisto tai muu Memoria-hautaustoimisto maksutta ja luotettavalla tavalla säilyttää.

NÄIN MINÄ HALUAN

Hautaustestamentilla huolehdit hautajaisjärjestelyistä

Joillakin henkilöillä on huolena, ettei oman kuoleman jälkeen ole ketään sellaista, joka huolehtisi hautajaisjärjestelyistä. Suomen Hautaustoimistojen Liitto on kehittänyt jo 1990-luvulla järjestelmän, jonka avulla on mahdollista sopia hautausjärjestelyistä luotettavasti jo etukäteen.

Hautaustestamentti on tarkoitettu vähentämään jälkeen jäävien vaikeuksia mm. monenlaisten valintojen tekemisessä sekä varmistamaan, että hautajaiset aikanaan järjestetään juuri siten, kuin asianomainen henkilö itse on halunnut.

Hautaustestamentin avulla voit etukäteen suunnitella ja sopia hautausjärjestelyt. Siihen liittyy aina Hautaussuunnitelma, jossa hyvinkin pitkälle yksilöidään ne järjestelyt, jotka testamentin tekijä haluaa hautajaisiinsa sisällyttää.

Hautaustestamenttiin voi myös liittää Hautauksen Ennakkotilaussopimuksen. Sen nojalla sopimusosapuolena oleva hautaustoimisto voi aikanaan toteuttaa Hautaussuunnitelman mukaiset hautajaisjärjestelyt ja periä saatavansa erilliseltä, tätä varten avatulta pankkitililtä.

Jokelan Hautaustoimistosta saa Hautaustestamentti-esitteen ja tarkempia tietoja sekä luonnollisesti kaiken tarvittavan avun Hautaustestamentin laatimisessa. Hautaustestamentin laatiminen ja säilyttäminen Jokelan Hautaustoimistossa on maksutonta.