Siirry sisältöön

Varattoman vainajan hautaus

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät hyvinvointialueille 1.1.2023. Käytännöt sosiaalipalveluissa periytyivät kuitenkin monessa suhteessa palveluita aiemmin hoitaneilta kunnilta ja kaupungeilta, jonka vuoksi alueelliset erot käytännöissä samankin hyvinvointialueen sisällä voivat olla suuria. Jokelan Hautaustoimistokin vastaanottaa usein yhteydenottoja, joissa omainen kertoo kuolinpesän olevan varaton, eikä pesällä siis yksistään ole välttämättä varaa edes välttämättömimpiin hautajaiskustannuksiin.

Näissä tilanteissa ohjeemme on poikkeuksetta ollut, että mikäli omainen haluaa järjestää hautajaiset (hautausjärjestelyt ovat oikeus, eivät velvollisuus), mutta ei halua sitoutua niitä omalla kustannuksellaan maksamaan, tulee hänen hankkia hyvinvointialueelta maksusitoumus, jonka mukaan hautaustoimisto voi laskuttaa kustannukset suoraan hyvinvointialueelta. Kyseessä on tällöin täydentävä toimeentulotuki hautauskustannuksiin (varsin yleisesti puhutaan hautausavustuksesta, vaikka se harhaanjohtava sana tässä yhteydessä onkin). Täydentävä toimeentulotuki poikkeaa avustuksista siinäkin suhteessa, että se voidaan periä takaisin, mikäli kuolinpesässä onkin varoja (rahaa, kuolinpesäosuuksia, kiinteää omaisuutta) joita hautauskustannuksiin voitaisiin käyttää. Tämä sama laskentaperiaate estää tehokkaasti hautaustoimistoa myöntämästä luottoa pelkän omaisen ilmoituksen perusteella hyvinvointialueen mahdollista toimeentulotukipäätöstä vastaan – päätöksen summaa voi aina vain arvailla. Takaisinperinnällä varustettu maksusitoumus tarkoittaa, että hyvinvointialue perii liikaa maksetun tuen takaisin kuolinpesältä, luottopäätöksen tehneelle hautaustoimistolle ilman maksusitoumusta myönnetty luotto merkitsee aina luottotappion riskiä, jota hautaustoimisto joutuu välttämään.

Valitettavan usein tilaaja kertoo kuolinpesän varattomuudesta ja vetoaa siihen vasta maksuaikaa laskulle hautajaisten jälkeen pyytäessään. Näissä tilanteissa on hyvä huomata, että hautaustilauksen allekirjoittaa aina ihminen, joka normaalin sopimusoikeuden mukaan ja osakasasemassa kuolinpesään ollessaan Perintökaarenkin mukaan sitoutuu tilauksen ehtojen mukaisesti maksamaan tilauksessa mainitut tuotteet ja palvelut tilaukseen merkittyjen hintojen ja maksuehtojen mukaisesti.

Lyhyt yhteenveto: jos omainen käyttää oikeuttaan järjestää hautajaiset, tulee hänen tarvittaessa olla valmis maksamaan hautaustoimiston palveluista vaikka itse, mikäli kuolinpesässä ei ole varoja. Tarvittaessa Jokelan Hautaustoimisto avustaa maksusitoumuksena myönnettävän täydentävän toimeentulotuen hakemisessa, jolloin mahdollisesti omaisten maksettavaksi jäävä osuus on selvillä ennen hautajaisten tilaamista. Vaihtoehtona on aina se, ettei tätä oikeuttaan käytä – viime kädessä hautajaiset järjestää kotikunta ilman omaisia.

PALVELUT

Palvelumme hautajaisten jälkeen

Tarjoamme teille turvallisen tavan varmistaa, että myös hautajaisten jälkeen järjestettävät asiat sujuvat luotettavasti ja ammattitaidolla. Tutustu palveluihin ja ota yhteyttä.

MEMORIA-SUUNNITTELUPALVELU

Näin suunnittelet Memoria-palvelussa

Hautajaisiin liittyy paljon yksityiskohtia, joiden kanssa et jää yksin. Voit tukeutua meihin suunnittelun alusta toteutukseen saakka.

  1. Aloita hautajaisten suunnittelu sovelluksessa. Saat heti alustavan hinta-arvion ja suunnitelman järjestelyistä.
  2. Otamme sinuun yhteyttä ja käymme suunnitelman läpi kanssasi. Saat täsmennetyn laskelman toivomastasi kokonaisuudesta.
  3. Vahvistettuasi tilauksen huolehdimme hautajaisjärjestelyistä haluamallasi tavalla.