Siirry sisältöön

Mitä asiakirjoja tarvitaan perunkirjoitustilaisuudessa?

Perunkirjoitustilaisuus on tärkeä osa kuolinpesän hoitamista, ja sen onnistuminen edellyttää useiden asiakirjojen hankkimista ja esittämistä.

Perunkirjoitustilaisuus on tärkeä osa perinnönjakoa, ja sen onnistuminen edellyttää useiden asiakirjojen hankkimista ja esittämistä. Jokelan hautaustoimisto haluaa auttaa sinua ymmärtämään, mitä asiakirjoja tarvitset perunkirjoitustilaisuudessa, jotta prosessi sujuu mahdollisimman sujuvasti ja ilman ylimääräisiä viivästyksiä.

Perukirja ja sen sisältö

Perukirja on keskeinen asiakirja perunkirjoitustilaisuudessa. Se sisältää tiedot vainajan omaisuudesta, veloista ja perillisistä. Perukirjaan tulee merkitä seuraavat asiat:

 • Vainajan perilliset, leski ja testamentinsaajat
 • Jokaisen osoite ja henkilötunnus
 • Kuolinpesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä (Jokelan Hautaustoimistosta), joiden täytyy allekirjoittaa perukirja
 • Yhteyshenkilön nimi, osoite ja puhelinnumero
 • Perillisen tai testamentinsaajan suhde vainajaan

Perukirjaan tulee myös merkitä vainajan ja lesken varat ja velat kuolinpäivänä. Jos vainaja oli itse leski ja ennen vainajaa kuolleen puolison omaisuus on vielä osittamatta, ilmoitetaan molempien varat ja velat jälkimmäisen kuolleen puolison kuolinpäivän mukaan.

Testamentti ja lakiosavaatimukset

Testamentti on tärkeä asiakirja, joka määrittää vainajan tahdon omaisuuden jaosta. Perunkirjoitustilaisuudessa tulee esittää alkuperäinen testamentti, jos sellainen on olemassa. Testamentti voi sisältää erilaisia määräyksiä, kuten hallintaoikeustestamentti tai omistusoikeustestamentti, jotka vaikuttavat perinnönjakoon.

Perillisten tulee myös huomioida mahdolliset lakiosavaatimukset. Perinnönjättäjän lapsilla ja tai edesmenneiden lasten lapsilla (rintaperillisillä) on oikeus saada perinnöstä lakiosa, vaikka perinnönjättäjä olisi testamentannut omaisuuttaan muille. Lakiosavaatimukset tulee esittää kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun perillinen on saanut tiedon testamentista.

Vainajan ja lesken varat ja velat

Perukirjaan tulee merkitä vainajan ja lesken varat ja velat kuolinpäivänä. Tämä sisältää esimerkiksi:

 • Asunto- ja kiinteistöomaisuus
 • Pankkitilit ja sijoitukset
 • Ajoneuvot ja muut arvokkaat esineet
 • Velat, kuten asuntolaina, osamaksu- ja luottokorttivelka
 • Verovelat ja maksamattomat laskut

Jos vainaja oli itse leski ja ennen vainajaa kuolleen puolison omaisuus on vielä osittamatta, ilmoitetaan molempien varat ja velat jälkimmäisen kuolleen puolison kuolinpäivän mukaan. On myös tärkeää ilmoittaa, onko vainajalla ja leskellä avio-oikeus toistensa omaisuuteen ja luovuttaako leski omaisuuttaan tasinkona puolison perillisille.

Vakuutuskorvaukset ja ennakkoperinnöt

Perukirjaan tulee merkitä myös mahdolliset vakuutuskorvaukset, jotka on maksettu kuolinpesälle tai edunsaajalle kuoleman johdosta. Tämä sisältää tiedot vakuutuskorvausten saajista ja määristä. Lisäksi tulee ilmoittaa mahdolliset ennakkoperinnöt ja lahjat, jotka perillinen tai testamentinsaaja on saanut perinnönjättäjältä kolmen viimeisen vuoden kuluessa ennen tämän kuolemaa.

Ennakkoperinnöistä tulee merkitä lahjoituksen ajankohta, arvo ja lahjaksi saatu omaisuus. Tämä auttaa varmistamaan, että perinnönjako tapahtuu oikeudenmukaisesti ja kaikkien perillisten edut huomioiden.

Hautauskulut ja perunkirjoituskulut

Perukirjaan tulee merkitä myös hautauskulut, perunkirjoituksesta aiheutuneet kulut ja muut perintöverotuksessa vähennyskelpoiset kulut. Näitä kuluja voivat olla esimerkiksi:

 • Hautajaistilaisuuden järjestämisestä aiheutuneet kulut
 • Hautakiven hankinta ja asennus
 • Perunkirjoitustilaisuuden järjestämisestä aiheutuneet kulut
 • Kuolinpäivän jälkeen erääntyneet hoitokulut ja elinkustannukset sekä viimeisen elinkuukauden asumiskulut

Nämä kulut voidaan vähentää kuolinpesän varoista, mikä vaikuttaa perintöverotukseen. On tärkeää pitää kirjaa kaikista kuluista ja esittää ne perunkirjoitustilaisuudessa, jotta ne voidaan huomioida perukirjassa.

Jokelan hautaustoimisto on täällä auttamassa sinua kaikissa perunkirjoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset apua tai lisätietoja asiakirjojen hankkimisessa ja perunkirjoitustilaisuuden järjestämisessä.

PALVELUT

Palvelumme hautajaisten jälkeen

Tarjoamme teille turvallisen tavan varmistaa, että myös hautajaisten jälkeen järjestettävät asiat sujuvat luotettavasti ja ammattitaidolla. Tutustu palveluihin ja ota yhteyttä.

MEMORIA-SUUNNITTELUPALVELU

Näin suunnittelet Memoria-palvelussa

Hautajaisiin liittyy paljon yksityiskohtia, joiden kanssa et jää yksin. Voit tukeutua meihin suunnittelun alusta toteutukseen saakka.

 1. Aloita hautajaisten suunnittelu sovelluksessa. Saat heti alustavan hinta-arvion ja suunnitelman järjestelyistä.
 2. Otamme sinuun yhteyttä ja käymme suunnitelman läpi kanssasi. Saat täsmennetyn laskelman toivomastasi kokonaisuudesta.
 3. Vahvistettuasi tilauksen huolehdimme hautajaisjärjestelyistä haluamallasi tavalla.

Aiheeseen liittyvät artikkelit